Vize Klubu

Vize Klubu

Vize

S – SLUŠNOST a fair play nejen ve sportu, ale i v životě 

L – LEADER regionu s kompletní strukturou

O – OTEVŘENOST pro všechny úrovně dovedností a pro každý věk

V – VÝCHOVA mládeže nejen ke sportu, ale i zdravému životnímu stylu

A – ATMOSFÉRA přátelská, ale klima bojovné

C – CESTA k úspěchu vede jen přes tréninkovou dřinu

K – KLUBISMUS založený na rodinném prostředí   

O – ODVAHA dělat věci jinak

Mise klubu:

- poskytovat prožitkovou formou, dětem v regionu Slovácka, smysluplné trávení volného času 

- pomáhat s tvorbou sociálních vazeb mezi dětmi

- učit děti zásadám fair play, které mohou uplatnit v životě

- prostřednictvím florbalu budovat kladný vztah dětí ke zdravému životnímu stylu

- umožňuje dětem, jejich pohybový rozvoj a sportovní vývoj se specializací na florbal

- je partnerem zákonných zástupců dětí garantujícím jejich zdravý vývoj

- je partnerem města Uherské Hradiště při plánování a tvorbě volnočasových aktivit pro děti
- Pokud nevychováme dobré florbalisty, vychováme alespoň slušné a férové lidi

Mise Medvíďata (hráči ve věku 8-13 let)

• nabídnout dětem v regionu Slovácka vhodnou kolektivní zábavu 

• bavit děti sportovními činnostmi, zejména florbalem 

• florbal pro každého 

• výchova dětí ke  kamarádství, úctě a pokoře

Mise Medvědi  (hráči ve věku 13-21 let) 

• nabídnout dospívajícím florbalistům cestu k jejich snu 

• všestranná  příprava hráčů 

• vytvoření co nejlepších podmínek pro  nejtalentovanější jednotlivce 

• celkový důraz na výchovu ve smyslu fair-play po celý život

Cíle a budoucnost:
- Cílevědomá, usilovná a dlouhodobá práce s mládeží
- Snaha o co nejprestižnější reprezentaci regionu Slovácko.
- Neustálé zlepšování podmínek hráčů a klubového zázemí

JSME VÍCE NEŽ FLORBAL