Kodex Klubu

KODEX KLUBU

Klubový kodex

Florbalový klub FBC SLOVÁCKO cítí odpovědnost, podílet se spolu s ostatními subjekty (škola, rodina, ostatní zájmové činnosti apod.) na společenském rozvoji jedinců nejen na hřišti, ale i mimo něj. Cílem kodexu je posílení smyslu fair play u jak dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni, tak i u dospělých, rodičů a fanoušků, kteří se účastní sportovní činnosti. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel; nese v sobě i pojmy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.

 Hráčské desatero

 1. hraji fair play
 2. sdílím cíle klubu a svým chováním reprezentuji a podporuji svůj klub
 3. platím včas na klubový účet
 4. respektuji trenéry, spoluhráče, rozhodčí i soupeře
 5. dodržuji zásady slušného a společenského chování
 6. sleduji klubový web
 7. omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i zápasech
 8. dodržuji správnou životosprávu, zejména před zápasem a tréninkem
 9. vždy potvrzuji nominaci do zápasů
 10. na klubové akce nosím výhradně týmové oblečení

 Zásady pro rodiče, rodinné příslušníky hráčů a fanoušky

 1. vy všichni i my trenéři jsme partneři a společně vychováváme děti a dospívající
 2. bez vzájemné spolupráce dokážeme méně
 3. podporujte a chvalte své děti, děti to od vás očekávají
 4. nevyjadřujte se negativně ke hře a nekřičte na děti, co ve které situaci dělat
 5. rady při hře a o hře nechte na trenérovi, aby neměli hráči v hlavě zmatek
 6. při utkáních zůstávejte v prostoru vyhrazeném pro diváky
 7. prosíme, dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku
 8. nezakazujte dětem florbal, když se špatně učí, možná je to jediné prostředí, kde se cítí dobře
 9. omlouvejte své děti z tréninků a zápasů včas
 10. nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a sociálních sítích, Vaše výhrady a konstruktivní kritiku směřujte k trenérům / vedení klubu

 Zásady pro trenéry a vedoucí družstev

 1. Trenér musí podat na tréninku i při zápase 100% výkon, stejně jako jeho svěřenci.
 2. Trenér chodí na klubové akce zásadně v klubovém oblečení, včas a připraven.
 3. Neustále se zdokonaluje v trenérské činnosti a koučinku, zúčastňuje se školení, konzultuje svou činnost se zkušenějšími trenéry.
 4. Dohlíží na dodržování klubové koncepce, etického kodexu a stanov oddílu
 5. Respektuje rozhodnutí klubového vedení – zúčastňuje se schůzek s vedením klubu.
 6. Trenér přistupuje ke všem svěřeným hráčům individuálně a spravedlivě.
 7. Pracuje koncepčně na zlepšení výkonnosti svých svěřenců v rámci trenérské koncepce a plánů.
 8. Komunikuje s rodiči ohledně vývoje hráče, jeho školních výsledků, nominací na zápasy a docházky na tréninky.
 9. Vždy včas zajistí nominaci na zápasy a turnaje – kontaktuje rodiče a hráče.
 10. Informuje se ve vlastním zájmu o novinkách a změnách, která vydává Český florbal.

 V Uherském Hradišti, dne 13. listopadu 2019 / Výkonný výbor FBC SLOVÁCKO, z.s.