FBC SLOVÁCKO

Vítejte na stránkách florbalového klubu
FBC SLOVÁCKO
www.fbcslovacko.cz

Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE PLATNÉ OD 1.9.2018 DO 30.6.2019

Co je potřeba?

První měsíc máte u nás zdarma, aby si každý vyzkoušel, co florbal obnáší a jestli ho baví. Každý z hráčů by měl vlastnit svou certifikovanou (nálepka IFF) hokejku. Hokejku lze dočasně i zapůjčit po domluvě s trenérem. Každý hráč by měl dále vlastnit vhodnou sportovní obuv, tričko a trenýrky.
K přijetí za člena FBC SLOVÁCKO musí každý zájemce vyplnit a podepsat přihlášku. Tu si můžete vyžádat u trenéra nebo stáhnout z našich internetových stránek v menu klub – přihlášky a formuláře. Aby se hráč mohl účastnit ligových soutěží, musí být členem České florbalové unie a mít zaplacenu hráčskou licenci. K jejímu vyřízení je potřeba vyplněná přihláška do České florbalové unie (najdete na našich webových stránkách nebo si vyžádejte u trenéra) a zaplatit každoročně hráčskou licenci. (informace jsou níže). U kategorií přípravek, elévů, ml.žáků, st.žáků a dorostů je výše licence stanovena na 150 Kč/rok, junioři a muži 500 Kč/rok.

Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí všech 12 měsíců v roce a jsou aktuálně nastaveny na 200 Kč/měsíc. Více o platbách čtěte níže. Řádné hrazení členského příspěvku je podmínkou pro účast na trénincích (2x týdně) a ke startu v soutěžních utkáních.
Upozorňujeme na to, že dle stanov, je hráč členem spolku stále i když přestane platit příspěvky. Členem spolku přestává být až po podání písemné žádosti o ukončení členství a následném schválení žádosti výkonným výborem klubu.

Osvobození od příspěvků

Osvobození od příspěvků v případě dlouhodobé nemoci nebo z jiných důvodů je možné jen se souhlasem výkonného výboru na základě písemné žádosti podané hráčem/zákonným zástupcem na adresu klubu

Licenční poplatky ČFbU

Pro účast v soutěžních utkáních je potřeba mít každoročně zaplacen licenční poplatek. Za děti tyto platby provádějí kluby hromadně vždy před každou sezónou a poplatek je oddílem stanoven na 150 Kč za hráče. Částku 150 Kč  máte obsaženu ve svém členském příspěvku. Nezapomeňte ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK  uhradit co nejdříve, abyste mohli startovat v ligových utkáních.

Placení členských příspěvků

Všechny platby členských příspěvků se provádí výhradně převodem na bankovní účet č. 2300267056/2010  Vyberte si jednu ze dvou variant, jak budete příspěvky platit:

1) roční splátka – 2 000 Kč (vždy DOPŘEDU na celý rok, tj. od 1.7 do 30.6. následujícího roku) Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte, že je splátka za celou sezónu a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák- sezona 2018/19.

2) pololetní splátka – 1050 Kč (vždy DOPŘEDU na pololetí, pololetí jsou od 1.7. do 31.12. a od 1.1. do 30.6.) Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte za jaké pololetí daná splátka je a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák – 1.pololetí

První pololetí musí být uhrazeno do 15. října 2018 a druhé pololetí do 31: ledna 2019.
NESPRÁVNĚ ZADANÉ PLATBY NEMUSÍ BÝT SPRÁVNĚ PŘIŘAZENY!

Ligové zápasy a společné financování cestovného

Nominaci na zápasy zveřejní trenér dané kategorie vždy na tréninku před zápasy. Datum a čas zápasů naleznete na našich webových stránkách před každým zápasem. V oddíle zavádíme společné financování nákladů cestovného na zápasy tak, že každý výjezd na zápas mimo Uherské Hradiště bude zpoplatněn částkou 30 Kč/osoba. Tato částka se rozdělí mezi rodiče, kteří pomohou s přepravou dětí auty.

Průkazky pojištěnce a pojištění členů

Před každým ligovým zápasem je nutné, aby se každý hráč identifikoval občanským průkazem nebo u dětí mladších 15 let kartičkou pojištěnce či její kopií (dodejte trenérům). Hráči jsou pojištěni pouze při ligových utkáních. Upozorňujeme, že během tréninků či přátelských zápasů nejsou členové FBC SLOVÁCKO nijak pojištěni. Úrazové pojištění je nutno sjednat si individuálně!

Trenéři rodičům

Na závěr bychom rádi apelovali na Vás rodiče, snažte se k tréninkům přistupovat zodpovědně a dohlédněte, aby děti nepřemohla lenost. Jedině při pravidelné a poctivé účasti na trénincích a zápasech se mohou zlepšovat a pomáhat tak sobě i svému týmu. Všechny děti mohou v soutěžích nastupovat za svou věkovou kategorii + o jednu vyšší (této možnosti budou trenéři často využívat, aby děti sbírali nové zkušenosti).

 

Události

Žádné nadcházející události.

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 17060
Posledních 30 dnů: 413 | Posledních 7 dnů: 89 | Poslední den: 10

© 2021 FBC SLOVÁCKO | Všechna práva vyhrazena | bedrich.chromek@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne